Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.329.285 Times

Screenshot

Trafikken 2.0.0.0

Trafikken
Real time travel information-application for metro, bus, tram and train from Norwegian Trafikanten. Application-language is Norwegian.

Trafikken gir deg sanntidsinformasjon og ruteplanlegger for T-bane, buss, trikk og tog fra Trafikanten rett pa din telefon. Applikasjonen gir deg oversikt over holdeplasser i din n?rhet, soke etter holdeplasser, se hvilke linjer som gar fra det forskjellige holdeplassene og na ogsa med ruteplanlegger!...