Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.535.593 Times

Screenshot

Oslo Bysykkel 1.0.0.0

Oslo Bysykkel
Applikasjonen henter informasjon om de forskjellige bysykkel-stativene i Oslo og viser de pa en ryddig mate.
Lokasjonsinformasjon brukes for a vise hvor du er i forhold til stativene pa kartet.

Informasjonen vises som sykler/plasser slik at 10/2 betyr 10 ledige sykler og 2 ledige plasser.
Plasser n?rme hverandre vises som en, ved trykk vises de separat slik at man enkelt kan finne stativene.
Requirements: Windows Phone 8.1,...