Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.552.769 Times

Screenshot

OptimusGPS 1.0.0.0

OptimusGPS
Interfejs aplikacije je na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku.

OptimusGPS je sistem za kompletno upravljanje i automatizaciju voznih parkova. Naprednim modulima, ovaj sistem omogucava organizacijama kompletan uvid i rukovodenje svih aspekata optimizacije upotrebe kao i kontrole troskova voznih parkova.

Mogucnosti aplikacije:

- upravljanje upotrebom vozila
- planiranje i analize posjeta
- odrzavanje i servirisanje...