Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.596.757 Times

Screenshot

Omsetning 1.0.3.0

Omsetning
Rask og enkel registrering av dagens butikkomsetning.

Fenistra omsetningsanalyse, Norges ledende omsetningsdatabase for kjopesenter.

De aller fleste kjopesenter i Norge benytter Fenistra sin database for registrering og lagring av omsetningsdata. Med denne appen kan du som leietaker, enkelt registrere dagsomsetningen direkte pa din telefon. Appen vil bare virke pa de kjopesentre som benytter Fenistra Omsetningsportal. Mer enn to...