Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.310.366 Times

Screenshot

MobiTime Kalmar 1.4.1.2

MobiTime Kalmar
App med buss- och tagtider samt kop av resa i Kalmar lan.

I appen finns
- Tidtabeller
- Hallplatsinformation
- Reseplanerare
- Kop mobilbiljett
- Byt region

Appen paminner dig om nar giltighetstiden haller pa att ga ut och tidtabellen uppdateras automatiskt.

Hallplatsinformationen ger dig en samlad bild av alla avgaende bussar fran en hallplats samt informerar om eventuella avvikelser och...