Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.312.264 Times

Screenshot

Iddaaburda 1.0.0.0

Iddaaburda
Web tasar?mc?s?, web programc?s?, database yoneticisi ve yaz?l?m muhendislerinden olusan kapsaml? ve deneyimli ekibimiz, yeni bir spor bilgisi ve analiz anlay?s?n? yaratmak uzere, dunya uzerindeki pek cok spor sitesini gerek tasar?m, gerek icerik olarak degerlendirerek mac analizi, iddaa tahminleri ve futbol yorum ac?s?ndan farkl?l?k yaratmaya cal?sma hedefiyle Iddaaburda'y? kurmustur.
Her gecen gun yeniliklerle kars?n?zda olacag?z....