Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.535.420 Times

Screenshot

Hallandstrafiken 1.4.1.2

Hallandstrafiken
App for buss- och tagtider och kop av resa i Halland.

I appen finns
- Tidtabeller
- Hallplatsinformation
- Reseplanerare
- Kop mobilbiljett
- Byt region

Appen paminner dig om nar giltighetstiden haller pa att ga ut och tidtabellen uppdateras automatiskt.

Hallplatsinformationen ger dig en samlad bild av alla avgaende bussar fran en hallplats samt informerar om eventuella avvikelser och anmarkningar....