Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.546.250 Times

Screenshot

Elementler 1.0.3.0

Elementler
Elementler uygulamas?,
Elementlerin; isimlerini, sembollerini, elektron dizilisini, yukseltgenme basamaklar?n? ve k?sa ac?klamas?n? bar?nd?ran bir uygulamad?r. Elementler hakk?nda bilgi sahibi olman?za yard?mc? olacakt?r.
Bir sonraki guncellemesinde daha fazla elektron bilgisi, daha guzel bir arayuz, belli basla elementlerin bilgileri, periyodik cetvel gibi pek cok guncellemeyle kars?n?za c?kacakt?r.
Sonraki guncellemede ne olmas?n?...