Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.598.021 Times

Screenshot

Autotrolej 2.1.0.0

Autotrolej
Aplikacija otvara podatke iz PDF-ova sa sluzbene stranice KD Autotrolej d.o.o. Rijeka. (www.autotrolej.hr) Potrebno je imati vezu na internet prilikom prvog skidanja rasporeda za pojedinu liniju. Autor aplikacije: Mario Grbic
E-mail: mariogrbic@outlook.com
Vizualni identitet aplikacije: Tea Spincic
Dodana Autotrolej - Facebook sekcija koja sluzi kao mjesto sa najnovijim informacijama vezanim uz Autotrolej.
Requirements: Windows...