Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.572.779 Times

Screenshot

Rak Rygg 1.2.1

Rak Rygg
Rak rygg onsker a bevisstgjore KS Bedrifts medlemmer og ansatte i de kommunale tjenestene pa etiske utfordringer.

Gjennom a vise deg kort med ulike pastander, beskrivelser av holdninger, etiske dilemma eller vanskelige situasjoner, er malet a belyse og oke bevisstheten rundt temaene, ikke for a finne rett og feil, men for a fa frem flere sider av en sak.
Requirements: iOS 4.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch....