Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.572.921 Times

Screenshot

Radio i Norge for iPad 5.0.1

Radio i Norge for iPad
Radio i Norge for iPad gir deg et stort antall av de beste norske radiokanalene pa en ryddig og oversiktlig mate.

#2 pa listen Top Paid iPad Apps 9. januar 2011

Funksjoner:
- Favoritliste
- Sleep-funksjon
- Sok etter podcaster
- Infoside (hvis tilgjengelig)
- Metainformasjon (hvis tilgjengelig)
- Hoy og lav streamkvalitet (hvis tilgjengelig)

Radio i Norge for iPad stotter Multitasking og AirPlay....