Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.311.613 Times

Screenshot

Quiz Til Born HD 1.5.2

Quiz Til Born HD
Aldrig har det v?ret sa sjovt at l?re! "Quiz Til Born" er en app udviklet ud fra Undervisningsministeriet "F?lles Mal", der er en mals?tning for, hvad bornene skal l?re i folkeskolen. "Quiz Til Born" fokuserer pa de 8-11-arige (2. til 4. klassetrin) og kan fungere som et sjovt supplement til den traditionelle tavleundervisning.

APP'EN INKLUDERER EN QUIZ TIL FAGENE:
- Engelsk
- Dansk (3 forskellige)
- Matematik
-...