Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 29.981.956 Times

Screenshot

QT Motorvarmare 1.50

QT Motorvarmare
OBS: Denna app kraver att ditt motorvarmaruttag ar anslutet till QT Systems ab:s motorvarmarstyrning. Kontakta agaren eller den som handhar ditt motorvarmareuttag for att fa veta om det ar anslutet till QT Systems ab:s motorvarmarstyrning.

QT Motorvarmare later dig hantera ditt/dina motorvarmareuttag. Med hjalp av appen kan du stalla in avgangstider pa uttagen. Systemet raknar ut vilken tid uttaget skall stromsattas utifran temperaturen...