Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 36.960.195 Times

Screenshot

Prva Pomoc 1.1

Prva Pomoc
S povecanjem stevila nesrec in nenadnih obolenj se povecujejo potrebe po nudenju prve pomoci. Zaradi razlicnih vzrokov ljudje prve pomoci v nesreci pogosto ne nudijo, kar ima za posledico vecje zdravstvene zaplete pri poskodovanih ali obolelih osebah. Rezultati mnogih raziskav kazejo, da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem znanja o pravilnem nudenju prve pomoci. Po drugi strani pa ustrezna prva pomoc dokazano zmanjsuje stevilo in...