Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.588.723 Times

Screenshot

Lastbilsteori 1.0

Lastbilsteori
Lastbilsteori innehaller 149 fragor for dig som tanker ta lastbilskorkort. Fragorna ar indelade i kategorier och till varje fraga finns fem svarsalternativ, ett av dem ar det ratta. Nar du besvarat fragan far du direkt en aterkoppling om det var ratt eller fel. Om du svarat fel far du veta vilket svar som var det ratta och i flera fall en kommentar till svaret. Nar du besvarat alla fragorna i en kategori ser du hur manga av fragorna som...