Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 32.290.039 Times

Screenshot

Lar dig klockan med Miniklubb 1.6.1

Lar dig klockan med Miniklubb
I 'Lar dig klockan med Miniklubb' moter ditt barn de knasiga tidskrabborna som haller till vid det sjunkna uret. Tillsammans med lararinnan Marina lar sig ditt barn klockans timmar, kvartar och minuter.

OM SPELET

I 'Lar dig klockan med Miniklubb' far ditt barn ova sig pa att stalla in urets visare pa de ratta klockslagen och lar sig da om timmar, kvartar och minuter. Det ar roligt och larorikt for ditt barn att snurra pa urets...