Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.351.698 Times

Screenshot

La Llibreria 1.6.4

La Llibreria
Laplicacio LA LLIBRERIA est? disponible per a qualsevol tablet i mobil iOS. Gr? cies a aquesta aplicacio podr? s descarregar i utilitzar qualsevol llibre disponible a la botiga online de LA LLIBRERIA DEL CLUB TR3SC que apareguin com a disponibles per a "Apps TR3SC"
Podr? s canviar el format de lectura i el tipus i mides de font, a mes dajustar la brillantor, linterlineat, els marges i el justificat al teu gust.
A mes, laplicacio et...