Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.344.797 Times

Screenshot

Hifi & Musik 2.8.0

Hifi & Musik
Hifi & Musik ar Nordens storsta tidning for ljudatergivning och musik. Vi testar allt fran forstarkare och hogtalare, med och utan kablar, till horlurar for barbart bruk och allt daremellan. Idag gar utvecklingen mer och mer mot dator- och natverksuppspelad musik, vilket sa klart marks ocksa i Hifi & Musik, med fler tester av natverksspelare for musik och separata sa kallade USB-DAC:ar. Forutom testerna innehaller tidningen ett 10-tal...