Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 32.389.758 Times

Screenshot

Het Wooldrik 1.0

Het Wooldrik
Dit is de app voor openbare basisschool Het Wooldrik uit Enschede, onderdeel van Consent.

"Vanuit de gedachten van het Openbaar Onderwijs geven we onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden, talenten en ontwikkeling van ieder kind. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin ook ouders zich in het belang van hun kinderen - gewaardeerd voelen.
Hier vindt u informatie over de school, het laatste nieuws en...