Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 32.402.598 Times

Screenshot

HB Premium 1.0.1

HB Premium
Premium aplikacija Vam predstavlja jedinstven PREMIUM program koji ukljucuje Co-brand platne kartice Crnogorskog Telekoma i Hipotekarne Banke. Premium kartice, kao dio Mastercard porodice, sadrze Pay Pass tehnologiju a namijenjene su samo fizickim licima, koja su korisnici usluga Crnogorskog Telekoma.

Premium aplikacija Vam omogucava da na brz i jednostavan nacin saznate sve o MasterCard PayPass Premium karticama, kao i svim prodajnim...