Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.341.740 Times

Screenshot

Haugesund Bok & Offset 2.4

Haugesund Bok & Offset
En "verktoyboks" for grafiske designere, forlag, byraer, in-house byraer og andre trykksaksbestillere.

Appen er bygget opp pa folgende mate:

Vektberegner:
Skriv inn bredde og hoyde i millimeter pa trykksaken samt antall sider. Velg gramvekt og appen regner ut hva trykksaken veier. Trykk pa knappen Send foresporsel og du blir tatt med inn i foresporsel vinduet. Fyll ut de resterende feltene, trykk pa SEND-knappen oppe til...