Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.594.650 Times

Screenshot

Hafslund Bedrift 1.0

Hafslund Bedrift
Hafslund Bedrift

Er din bedrift Hafslund Strom-kunde? Da bor du laste ned denne appen og fa oversikt over stromforbruket deres. Ved hjelp av fem illustrerende grafer per bygg, i tillegg til detaljert informasjon fra hvert anlegg, far du hjelp til a overvake stromforbruket og passe pa at det holder seg pa et akseptabelt niva.

Du vil ogsa fa oversikt over dagens spotpriser og endringer i stromprisene siste ar. Og selvfolgelig er...