Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.146.869 Times

Screenshot

EmpresarisGi 1.9

EmpresarisGi
L'associacio de joves empresaris de Girona va ser fundada l'any 1996 amb la intencio d'atendre les necessitats d'informacio,financament, formacio, assessorament, investigacio i perefeccionament de les empreses associades. Som un nexe d'unio entre els membres de l'associacio i fomentem l'esperit d'interrelacio i col.laboracio entre ells. Actualment ja som mes de 450 empreses associades.

Les funcionalitats de la nostra aplicacio son:
-...