Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 32.402.431 Times

Screenshot

Ekstern 1.1

Ekstern
Applikasjonen Ekstern er utviklet for tjenesteytere med kontraktuelle forhold til Oslo Lufthavn AS. Applikasjoner er saledes for intern bruk for a gjore registreringer og administrerer registreringer i OSL?s ERP system.

Ved nedlastning ma brukere registrere seg. Brukerdata blir validert for applikasjonen settes aktiv, og bruker vil motta en e-post for a bekrefte sin identitet.

Applikasjonen Ekstern er utviklet for mobile enheter...