Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.325.438 Times

Screenshot

CENTVIP 2.0

CENTVIP
DApp CENTVIP: Contrast ENhancement Tool for Visually Impaired People bidd Leit mat enger Seibehennerung dMeiglechkeet eng Foto ze maachen, vun deser dFaarwen ze inverteieren an/oder den Kontrast ze anneren, fir se letztendlech verschecken oder printen ze kennen.
Fir all weider Informatiounen? : kontakteiert? : tom.erdel@ediff.lu oder thomas.kertsalis@ediff.lu
?
The application CENTVIP:? Contrast ENhancement Tool for Visually Impaired...