Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 32.403.045 Times

Screenshot

Bajke za decu 21 veka 1.0

Bajke za decu 21 veka
Sajber bajke, za sajber klince! Napisane surfer-stilom, namenjene kompjuter-genijalcima i svim ostalim klincima tu su sajber ilustrovane bajke pravo s mega genijalnog kompjutera Isidore Bjelice:

Princeza na mikrocipu, Lepotica i kiborg, Mala virtuelna sirena, Snezana i sedam Marsovaca, Sajber Pepeljuga, Hibernisana lepotica, Ruzno robo-pace, Crven (robo) kapica

Skinite ovu aplikaciju i proverite kako se razvijala prica...