Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.036.205 Times

Screenshot

Abeceda HD 1.4

Abeceda HD
Abeceda je jednostavna aplikacija za djecu koja ih kroz igru poucava slovima hrvatske abecede. Abeceda sadrzi sliku za svako slovo te glas koji procita slovo i kaze sto se nalazi na slici.
Vasoj djeci je tako?er omoguceno pisanje slova.
Dodirnete na malu ikonu olovke ispod nekog slova i pojavi se drugi
ekran koji podrzava pisanje na dodir prsta. Tako vasa
djeca mogu nakon sto cuju slovo, napisati ga.

- Aplikacija radi...