Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.067.540 Times

Screenshot

ABC-pussel 1.0

ABC-pussel
ABC-pussel ar ett verktyg for den forsta las- och skrivinlarningen. I ABC-pussel kan man fritt kombinera bokstaver for att skapa egna ord. Man far hela tiden respons dels med en rost som ljudar bokstaver och ord, samt med bilder som visar de ord man skriver. I appen ingar en stor bildbank med vanliga ord. Med ABC-pussel kan barnen sjalva experimentera sig fram, lagga bokstavskombinationer och direkt fa veta om de gjort ratt eller fel och fa en...