Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.345.766 Times

Screenshot

Aanvankelijk Lezen 1.0

Aanvankelijk Lezen
De app voor jonge kinderen die geinteresseerd zijn in het leren kennen van ? letters.

De ? app is ontworpen volgens de drietrapsopbouw

Introductie per niveau:
Alle woorden en de letters van het niveau worden ? geintroduceerd : het kind ziet het plaatje, hoort het woord en daarna de losse letters (auditieve en visuele analyse en synthese - ? worden voorgedaan). Een kind kan er ook voor kiezen om deze fase over te slaan en zich...