Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.152.271 Times

Screenshot

99 Djur 1.0

99 Djur
Har ar en MYCKET trevlig app for ditt barn. Appen ar utvecklad, testad och forbattrad tillsammans med barn i aldern 1-3 ar.

Pekboken har over 200 olika bilder. Ett hundratal av dessa bilderna ar pa djur fran hela varlden. Pa flera av bilderna finns laten.

Barn forstar snabbt hur det gar till. Du scrollar bilderna med fingret, och trycker du pa bilden hur du ljudet. Dessutom sags namnet pa djuret eller saken. Det ar roligt, och...