Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.580.837 Times

Screenshot

4Service HSEQ 1.0.2

4Service HSEQ
Dette er 4SERVICE AS' app til bruk ved innrapportering av HMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholder systematikk for a sende melding om avvik, observasjoner, nestenulykker, ulykker og forbedringsforslag, samt en egen modul for dokumentasjon av gjennomforte sikker-jobb analyser / risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner.

Appen er strippet for alle unodvendige funksjoner og knapper for a gjore den mest...