Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.333.940 Times

Screenshot

365 GUN INONU 1.0

365 GUN INONU
Bir asker ve siyasetci olarak Cumhuriyet tarihimizin ilk 50 y?l?nda hep on safta yer alm?s bir lider olan Ismet Inonu icin gelistirilen 365 Gun Inonutakvimi, bu onemli sahsiyetinin yapt?klar?n? daha yak?ndan tan?yabilmeniz icin
haz?rlanm?st?r. Uygulama, Inonu Vakf? Arsivinden secilmis, tarihi degere sahip fotograflar esliginde Inonunun yasam?ndan kesitler icermektedir.

Inonu hakk?nda onemli bir cal?sma olan ve ucretsiz sunulan bu...