Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 31.597.729 Times

Screenshot

143 Volunteer 1.0.1

143 Volunteer
Ano ang Red Cross 143?
Ang Red Cross 143 ay programa ng Philippine Red Cross na nagtuturo sa mga mamamayan na kumalinga sa kanilang komunidad. Ito ay nagbibigay-kapangyarihan sa bawat barangay na maging handa sa pagtugon sa anumang uri ng sakuna.
Ang 143 ay naglalayong magkaroon ng 44 volunteers sa isang barangay, isang pinuno at 43 kasapi na syang magsisilbing mata, tenga, kamay at paa ng Red Cross sa bawat komunidad.
Ang mga 143...