Download Shareware and Freeware Software for Windows, Linux, Macintosh, PDA

line Home  |  About Us  |  Link To Us  |  FAQ  |  Contact

Serving Software Downloads in 976 Categories, Downloaded 30.071.886 Times

Screenshot

Redaktor for flersidiga TIFF-filer 2.2

Redaktor for flersidiga TIFF-filer
Redaktor for flersidiga TIFF-filer ar en komplett losning for att skapa, visa, redigera och konvertera flersidiga TIFF-filer. Programmet later dig infoga, redigera, extrahera och ta bort sidor ur TIFF-dokument. Dessutom kan du skapa, redigera eller radera anteckningar (noteringar i form av text, markerade omraden etc.) pa valfri sida i ditt flersidiga TIFF-dokument. Men det ar inte allt - anteckningar kan losenordsskyddas sa att du kan gora...